Τα παιδιά, μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής, μαθαίνουν να κατασκευάζουν, να προγραμματίζουν και να επιλύουν προβλήματα ακολουθώντας το μοντέλο S.T.E.M. (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά).

Μετάβαση στο Τμήμα

Μέσω παιγνιώδους, βιωματικής προσέγγισης και προβληματισμού, το παιδί εξερευνά τις Θετικές Επιστήμες και τον κόσμο γύρω μας.

Μετάβαση στο Τμήμα

Εξάσκηση της λογικής, της παρατηρητικότητας και της φαντασίας. Τα παιδιά μαθαίνουν να μελετούν μεγέθη που κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινή ζωή και να εκφράζονται άριστα μέσα από την γλώσσα του σύμπαντος – τα μαθηματικά!

Μετάβαση στο Τμήμα

Τα παιδιά μαθαίνουν με παιγνιώδη τρόπο τις βασικές αρχές της προγραμματιστικής διαδικασίας. Με κατάλληλο λογισμικό, γνωρίζουν τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και δημιουργούν παιχνίδια αξιοποιώντας τις βασικές εντολές των προγραμμάτων.

Μετάβαση στο Τμήμα

Δημιουργική γραφή και φιλαναγνωσία μέσα από διαδραστικά παιχνίδια. Ενίσχυση του γραπτού και προφορικού λόγου των παιδιών!

Μετάβαση στο Τμήμα

Μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που κάθε γωνιά προσφέρει ερεθίσματα του νου, οι «μικροί μας φίλοι» περνούν δημιουργικά τον χρόνο τους, συνδυάζοντας τη μάθηση με το παιχνίδι.

Μετάβαση στο Τμήμα

Τα παιδιά, μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής, μαθαίνουν να κατασκευάζουν, να προγραμματίζουν και να επιλύουν προβλήματα ακολουθώντας το μοντέλο S.T.E.M. (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά).

Μετάβαση στο Τμήμα

Μέσω παιγνιώδους, βιωματικής προσέγγισης και προβληματισμού, το παιδί εξερευνά τις Θετικές Επιστήμες και τον κόσμο γύρω μας.

Μετάβαση στο Τμήμα

Εξάσκηση της λογικής, της παρατηρητικότητας και της φαντασίας. Τα παιδιά μαθαίνουν να μελετούν μεγέθη που κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινή ζωή και να εκφράζονται άριστα μέσα από την γλώσσα του σύμπαντος – τα μαθηματικά!

Μετάβαση στο Τμήμα

Τα παιδιά μαθαίνουν με παιγνιώδη τρόπο τις βασικές αρχές της προγραμματιστικής διαδικασίας. Με κατάλληλο λογισμικό, γνωρίζουν τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και δημιουργούν παιχνίδια αξιοποιώντας τις βασικές εντολές των προγραμμάτων.

Μετάβαση στο Τμήμα

Δημιουργική γραφή και φιλαναγνωσία μέσα από διαδραστικά παιχνίδια. Ενίσχυση του γραπτού και προφορικού λόγου των παιδιών!

Μετάβαση στο Τμήμα

Μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που κάθε γωνιά προσφέρει ερεθίσματα του νου, οι «μικροί μας φίλοι» περνούν δημιουργικά τον χρόνο τους, συνδυάζοντας τη μάθηση με το παιχνίδι.

Μετάβαση στο Τμήμα