Τμήμα Λογικής

Τα παιδιά γνωρίζουν έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης των μαθηματικών και της φυσικής – εννοιολογικά, μυώντας τα σε έναν διαφορετικό, ολιστικό τρόπο σκέψης, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων, εφαρμογών, γρίφων κ.α. σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Δ.Π.Θ.