Τμήμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον υπέροχο κόσμο του STEΜ, αυτόν της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, μέσω συμμετοχής αυτών σε κατάλληλα διαμορφωμένες ομαδικές δραστηριότητες. Μέσα από την κατασκευή, τον πειραματισμό και τον προγραμματισμό ρομπότ, καλλιεργούνται οι απαραίτητες δεξιότητες για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.