Τμήμα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού

Τα παιδιά μπαίνουν στα ενδότερα του προγραμματισμού, τον οποίον και ήδη, σε ένα βαθμό, γνώρισαν μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Η γνώση ανασυντίθεται και μπαίνουν οι βάσεις για μελλοντικά – υπό δημιουργία τμήματα – και εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης στην αιχμή του δόρατος.