Τμήμα Πειραμάτων Θετικών Επιστημών

Μέσω διερευνητικής προσέγγισης τα παιδιά μαθαίνουν να προβληματίζονται, να κάνουν υποθέσεις, να πειραματίζονται βιωματικά και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Οι μικροί μας επιστήμονες ξεδιπλώνουν τα μυστικά των θετικών επιστημών, καθώς εφοδιάζονται με ότι χρειάζεται ένας αυριανός ερευνητής.