Τμήμα Παιδικού Βιβλίου

Η παιδική λογοτεχνία γίνεται παιχνίδι μέσω μιας ευχάριστης και εποικοδομητικής διαδικασίας. Τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με το βιβλίο και τον ίδιο τον δημιουργό του. Μαθαίνουν να εκφράζονται προφορικά & γραπτά, να κρίνουν, να παράγουν τα δικά τους έργα και να κάνουν τις δικές τους βιβλιοπαρουσιάσεις.