Θεμέλιο της επιστημονικής δραστηριότητας είναι η μέτρηση. Πριν, όμως, διδάξουμε στα παιδιά τις μονάδες μέτρησης, θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τη μέτρηση βιωματικά.
Για σήμερα, η εκπαιδευτική ομάδα της Ρομποτεχνίας, σας προτείνει ένα σχετικό παιχνίδι του σπουδαίου δασκάλου και συγγραφέα,Τζάνι Ροντάρι, στη Γραμματική της Φαντασίας.

Σήμερα σας προτείνουμε την παρακάτω δραστηριότητα:

 

Το παιχνίδι των βημάτων

Καλή σας Διασκέδαση!